Vatningsvann

631kr

Dokumentasjon på vannkvalitet på vann til vanning av grønnsaker, frukt,  korn og bær.

Dersom du benytter vannkilder som innsjø, elv, bekk eller tjern til ditt vatnings anlegg for vanning av grønnsaker, korn, frukt, bær, belgvekster m.v., så krever enkelte produktmottakere dokumentasjon på vannkvaliteten.

MjøsLab analyserer vatningsvannet for deg og kan vurdere hvilken klasse ditt vatningsvann plasseres i.  Analyseresultatene vil si noe om hvor egnet vannet er til jordvanning.

Produktnummer: M-170 Kategori: Stikkord: , , , ,

Beskrivelse

Dokumentasjon på vannkvalitet på vann til vanning av grønnsaker, frukt,  korn og bær?

Dersom du benytter vannkilder som innsjø, elv, bekk eller tjern til ditt vatnings anlegg for vanning av grønnsaker, korn, frukt, bær, belgvekster m.v., så krever enkelte produktmottakere dokumentasjon på vannkvaliteten.

MjøsLab analyserer vatningsvannet for deg og kan vurdere hvilken klasse ditt vatningsvann plasseres i.  Analyseresultatene vil si noe om hvor egnet vannet er til jordvanning.

Tre kategorier vekster:

I.    Frukt, bær salat, kinakål, blomkål, brokkoli, gulrot, andre typer grønnsaker som blir spist rå uten å skrelles.
II.   Vekster som skrelles eller varmebehandles før de spises f.eks. potet, hodekål, løk og fôrvekster som ikke tørkes eller ensileres.
III. Korn eller belgvekster som tørkes eller ensileres.

Klasse 1:  Godt egnet
Vannet er godt egnet til jordvanning, og kan brukes på alle typer vekster helt fram inn til høstingsdag.

Klasse 2: Egnet
Vannet er egnet til jordvanning, og kan brukes på vekster i kategori I inntil to uker før høsting, eller inntil høstingsdato ved dryppvanning. Vannet kan brukes restriksjonsfritt til andre typer vekster.

Klasse 3: Mindre egnet
Vannet er mindre egnet til jordvanning, og skal under ingen omstendigheter brukes på vekster i kategori I. Kan brukes til vekster i kategori II inntil to uker før innhøsting. Kan brukes restriksjonsfritt for vekster i kategori III.

Klasse 4: Ikke egnet
Vannet er uegnet som vanningsvann, og skal ikke brukes på noen typer vekster.

 

Analyser:

Koliforme
E. coli
Total fosfor