Bakterieanalyse – enkel pakke

484kr

Dersom du mistenker at vannet ditt kan ha endret lukt, smak eller farge og ønsker en kontroll på om det er hygienisk betryggende å bruke som drikkevann – da kan du velge denne pakken her.   Pakken er et minimum for å kunne se den hygieniske kvaliteten på vannet.

Analysene her inngår også i Folkehelsepakken.

Beskrivelse

Lurer du på om vannet er påvirket av bakteriell forurensing?

Dersom du mistenker at vannet ditt kan ha endret lukt, smak eller farge og ønsker en kontroll på om det er hygienisk betryggende å bruke som drikkevann – da kan du velge denne pakken her.   Pakken er et minimum for å kunne se den hygieniske kvaliteten på vannet.

Analyser:

Kimtall
Koliforme
E. coli

 

Om analysene:
Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt Kimtall indikerer innhold av organisk materiale, eller tilsig av overflatevann.

Påvisning av Koliforme bakterier og E.coli indikerer at vannet har spor av kloakk og kan dermed inneholde andre farligere sykdomsfremkallende bakterier.