Drikkevann pakke B – (ny forskrift 2017)

5.440kr

Har du brønn/vannkilde og leverer til 2 eller flere husstander/abonnenter?

Da skal du følge følge den nye drikkevannsforskriften som kom i 2017.
Antall prøver pr. år bestemmes ut fra hvor mye vann som produseres pr. døgn.

Produktnummer: M-142 Kategori: Stikkord: , , ,

Beskrivelse

Drikkevannsforskriften
Dersom du har en brønn/vannkilde og forsyner 2 eller flere abonnenter/husstander plikter du å etterleve drikkevannsforskriften.  Forskriften er viktig for drikkevannsområdet og formålet er å beskytte og sikre menneskers helse.  Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten framtredende lukt, smak og farge.

  • Råvann
  • Pakke A
  • Pakke B

Drikkevann pakke B:

Clostridium perfringens
Aluminium
Ammonium
1,2-dikloretan
Antimon
Arsen
Benzen
Benzo(a)pyren
Bly
Bor
Bromat
Cyanid
Fluorid
Jern
Kadmium
Kobber
Krom
Kvikksølv
Nikkel
Nitrat
Nitritt
Plantevernmidler
PAH
Selen
Tetrakloreten
Trikloreten
Trihalometaner
Klorid
Mangan
Natrium
Sulfat
TOC

Her finner du hele drikkevannsforskriften.
Her finner du veileder for drikkevannsforkriften (Mattilsynet). Mer info: se www.mattilsynet.no