Prøvetaking av vann

Orientering om prøvetaking og forsendelse av vannsprøver

Ett prøvesett består av:
1. Orientering om prøvetaking og forsendelse
2. Følgeskjema. Leveres sammen med prøven i utfylt stand
3. Steril plastflaske


PRØVETAKING

Vannprøvene tas normalt fra kran, for eksempel på kjøkkenet. Prøven vil da vise den vannkvaliteten som brukes i husholdningen.

Andre ganger er det kvaliteten i vannkilden (brønnen) som ønskes testet. I slike tilfelle må prøven tas direkte i brønnen. Enkelte ganger er det svært vanskelig å komme til i brønnen. I slike tilfelle kan prøven tas i krana, men man må forsøke å fjerne uheldige forhold som kan påvirke vannkvaliteten på veien fra kilden til tappepunktet.
Det er viktig at kork og flaskehals ikke forurenses under prøveuttak: Hold derfor nederst på flasken, uten å berøre flaskehalsen. Berør aldri innsiden av korken og legg ikke korken fra deg med åpningen vendt ned.

Flasken skal fylles nesten helt full. Hvis ikke annet er sagt, skal det være igjen en luftlomme på 2-3 cm øverst.

Prøve fra kran, normal prosedyre:
• Skru av sil, påkoblet slange etc. og brenn av/flamber munningen på krana.
• Åpne krana, og la vannet renne jevnt i 3-5 minutter. Ikke regulér vannstømmen under tapping og prøvetakingen.
• Åpne korken, og hold flaska under vannstrømmen.
• Fyll flaska nesten helt full.
• Sett korken på.

Prøve fra brønn:
• Åpne korken. Hold nederst på flaska og dypp flaska ned under overflaten, eller senk flaska ved hjelp av snorer og lodd.
• Fyll flaska nesten helt full.
• Sett korken på.

Prøve fra elv/bekk:
• Åpne korken. Hold nederst på flaska. Senk flaska ned i vannet med åpningen motstrøms.
• Fyll flaska nesten helt full.
• Sett korken på.

LEVERING/FORSENDELSE
Prøver til bakteriologisk undersøkelse må bringes til laboratoriet så raskt som mulig etter prøveuttak. Prøven bør holdes avkjølt (ved bruk av fryseelement) fram til den er levert på laboratorium. Alle vannprøver skal helst analyseres innen 24 timer etter prøveuttak i henhold til internasjonale og nasjonale standarder for å gi et representativt analysesvar.

Prøver kan leveres hos MjøsLab mandag til fredag mellom 08:00 og 15:30.
Sending av prøve med post må gjøres som «Ekspress – post over natt» og leveres inn på poststed i god tid aktuell dag slik at den blir videresendt samme dag.  Sending av prøve kan gjøres mandag til torsdag.
Ferdig utfylt returlapp kan bestilles ved bestilling av analysepakke her inne på vannanalyse.no.

SVAR
MjøsLab tilstreber å sende ut analyseresultater samme dag som analysepakken er ferdig.
Dersom det påvises tarmbakterier i drikkevannsprøven, vil du få et midlertidig svar allerede etter ett døgn etter prøvemottak. Normal svartid er 3-7 døgn.