Radon i grunnvann

464kr

Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer som radium og radon. Det er funnet høye radonnivåer i brønnvann i en rekke områder i Norge. I overflatevann er radonnivåene lave pga. frigivelse av radon til luft.

Beskrivelse

Radon i grunnvann

Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer som radium og radon. Det er funnet høye radonnivåer i brønnvann i en rekke områder i Norge. I overflatevann er radonnivåene lave pga. frigivelse av radon til luft.


Tiltak mot radon i vann:

Statens strålevern anbefaler at du gjør tiltak dersom vannet ditt har et radoninnhold på mer enn
500 Bq/l. Statens strålevern anbefaler et tiltaksnivå på 100 Bq/l dersom vannkilden forsyner flere enn en husstand.
For mer info, se Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (lenke)

Det finnes flere metoder for å redusere radoninnholdet i vann. Ingen av metodene vil kunne fjerne radon fullstendig, men enkelte løsninger har vist en reduksjonseffekt på minst 95 %. Løsningene som finnes benytter metoder med lufting, lagring og filtrering. Metodene kan også kombineres. I husholdninger med normalt vannforbruk er systemer med lufting mest vanlig.

  • Lufting
    En av de mest effektive metodene for å redusere radoninnholdet i større mengder vann er å blande vann med luft, slik at radongassen slippes ut. Dette kan gjøres ved forskjellige former for gjennombobling, spredning eller overrisling.
  • Lagring
    Radon har en halveringstid på 3,8 døgn, og lagring av vann vil medføre at radongassen forsvinner over tid. Radonkonsentrasjonen vil ved lagring halveres etter hvert fjerde døgn. Lagring kan imidlertid føre til vekst av bakterier og dermed behov for tilsetting av klor.
  • Filtrering
    Det finnes ulike filtreringsmetoder som kan redusere radoninnholdet i vann. De to vanligste metodene som benyttes, er membranfiltrering (omvendt osmose) og filtrering gjennom aktivt kull. Disse metodene er kun egnet for begrenset bruk av vann (drikkevann) og ikke til vann for bruk i vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj, etc. Det kan dessuten bygge seg opp aktivitet av langlivede radondøtre på filtrene som kan medføre at de må behandles som radioaktivt avfall.