Utredning for rensesystem

2.106kr

Analysepakken kan være nødvendig for deg som har hatt et vedvarende problem med uønsket lukt, smak eller farge på ditt vann.  Det finnes flere løsninger for f.eks. avherding, avjerning, fjerning av andre metaller, pH-økning eller fjerning av bakterier.

Utredningen vil gi svar på kjemiske og mikrobiologiske analyser som sammen gir et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet – og i neste omgang en anbefaling av mulige rensetiltak fra Lillehammer Vannbehandling.

Beskrivelse

Vi har utarbeidet en analysepakke som vil være med å danne grunnlag for anbefaling av rensesystem for din private vannkilde eller mindre vannverk.

Analysepakken kan være nødvendig for deg som har hatt et vedvarende problem med uønsket lukt, smak eller farge på ditt vann.  Det finnes flere løsninger for f.eks. avherding, avjerning, fjerning av andre metaller, pH-økning eller fjerning av bakterier.

Utredningen vil gi svar på kjemiske og mikrobiologiske analyser som sammen gir et godt bilde av vannets egenskaper og kvalitet – og i neste omgang en anbefaling av mulige rensetiltak.

Analyser i pakken:

Kimtall
Koliforme
E. coli

pH (surhetsgrad)
Turbiditet (klarhet)
Ammonium
Nitritt
Nitrat
Alkalitet
Hardhet
Natrium, Na
Jern, Fe
Mangan, Mn
KOF Mn
Sulfat
Klorid
UV-transmisjon