Råvann – (ny forskrift 2017)

791kr

Har du brønn/vannkilde og leverer til 2 eller flere husstander/abonnenter?

Da skal du følge følge den nye drikkevannsforskriften som kom i 2017.
Antall prøver pr. år bestemmes ut fra hvor mye vann som produseres pr. døgn.  Mindre enn 10 m3 pr. døgn: tilstrekkelig med 1 prøve pr. år.  Større mengde; se tabell.

Produktnummer: 140 Kategori: Stikkord: , , , ,

Beskrivelse

Drikkevannsforskriften
Dersom du har en brønn/vannkilde og forsyner 2 eller flere abonnenter/husstander plikter du å etterleve drikkevannsforskriften.  Forskriften er viktig for drikkevannsområdet og formålet er å beskytte og sikre menneskers helse.  Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten framtredende lukt, smak og farge.

  • Råvann
  • Pakke A
  • Pakke B

Råvann:

Koliforme bakterier
E. coli
Intestinale enterokokker

pH
Turbiditet
Farge

Her finner du hele drikkevannsforskriften.
Her finner du veileder for drikkevannsforkriften (Mattilsynet). Mer info: se www.mattilsynet.no