Melkeprodusent

480kr

Dersom du er melkeprodusent og får vann fra egen vannkilde eller et vannverk som ikke er godkjent, skal du sjekke den hygieniske kvaliteten på vannet du bruker i melkerom 1 gang pr. år.
Analyseresultatene skal inngå i din internkontroll for å dokumentere oppfyllelse av minstekrav i Drikkevannsforskriften.

Analysepakken tilfredsstiller minstekrav til parameterevalg, men andre pakker kan også velges dersom en ønsker en bedre dokumentasjon på sin vannkvalitet.

Beskrivelse

Har du egen brønn eller får vann fra et ikke godkjent vannverk?

Dersom du er melkeprodusent og får vann fra egen vannkilde eller et vannverk som ikke er godkjent, skal du sjekke den hygieniske kvaliteten på vannet du bruker i melkerom 1 gang pr. år.
Analyseresultatene skal inngå i din internkontroll for å dokumentere oppfyllelse av minstekrav i Drikkevannsforskriften.

Analysepakken tilfredsstiller minstekrav til parameterevalg, men andre pakker kan også velges dersom en ønsker en bedre dokumentasjon på sin vannkvalitet.

Analyser:

Kimtall
Koliforme
E. coli

 

Om analysene:
Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt Kimtall indikerer innhold av organisk materiale, eller tilsig av overflatevann. Bør være mindre enn 100 pr. ml. vann.

Påvisning av Koliforme bakterier og E.coli indikerer at vannet har spor av kloakk og kan dermed inneholde andre farligere sykdomsfremkallende bakterier.  Skal ikke påvises pr. 100 ml.