Legionellakontroll – Tannlegeuniter

698kr

Legionella er en bakterie som trives og vokser i utstyr hvor det står eller renner vann. Den spres via aerosoler, små partikler og vanndråper som holder seg svevende i luft. Bakterien vokser best i temperaturer mellom 20 – 50°C.

Tannlege-uniter, tannlegestoler m/ innretning for vannavkjølte borer og munnskyllevann, står ofte i lengre perioder uten at det er vestenlig vannforbruk. Vannet i uniten vil holde romtemperatur og ha de beste betingelser for vekst av legionella dersom den er tilstede i systemet.  Alle tannlegepasienter vil være utsatt for aerosoler ved behandling slik at det er viktig å ta en sjekk av sitt tannlegekontor.

Produktnr: M-191 Kategori: Stikkord: , , ,

Beskrivelse

Legionella

Legionella er en bakterie som trives og vokser i utstyr hvor det står eller renner vann. Den spres via aerosoler, små partikler og vanndråper som holder seg svevende i luft. Bakterien vokser best i temperaturer mellom 20 – 50°C.

Typiske innretninger som kan spre Legionella er dusjer, kjøletårn, boblebad, høytrykkspylere, vannspredere, befukningsanlegg, fontener etc.

Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte (4. utgave 2015) tar for seg hvordan man skal utføre en risikovurdering og forebygge legionellasmitte.

Vannprøve analyseres for Legionella spp. og

Verifisering for serovariant Pneuomophilia ved mulig positiv vekst.